Kerbela Olayı

En Sık Sorulan Sorular

KERBELA HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR

Aşura ve Kerbela hakkında Kerbela.net’e birçok soru gelmektedir. Bunların çoğu aslında çok sıradan sorulardır. Her soruya ayrı ayrı cevap vermektense, sıkça sorulan sorular diye bir bölüm oluşturup, bilfiil sorulan veya sorulması muhtemel olan soruları burada kısaca cevapladık.

Aşura nedir?

Kelime olarak onuncu  demektir. Muharrem ayının 10. gününe denilmektedir. Bu gün İmam Hüseyin ve 72 yaverinin Kerbela denilen sahrada (Şu anda Irak’ta bulunan bir şehir) şehit edildiği gündür. On dört asırdır bu günün anısına İslam coğrafyasında törenler düzenleniyor.

Aşura’nın Aşure ile alakası ne?

Aşura’nın haddi zatında Aşure adlı tatlıyla hiç bir alakası yoktur. Hatta eğer bu yemek sevinç ve kutlama olarak Aşura gününde pişirilirse, büyük bir yanlış ve Peygamber efendimiz ile Ehlibeyt’inin hüzün gününde sevinmek anlamına geleceği için bir vebaldir.

Meşhur Ehl-i Sünnit tarihçisi İbn-i Kesir’in yazdığından anlaşıldığına göre Aşure tatlısı ilk olarak Emeviler tarafından İmam Hüseyin’i öldürmüş olma kutlaması için pişirilmiştir. Günümüzde bu niyetle pişiriliyor olmasa bile kutlama ve bayram havası oluşturuyorsa pişirmek ve yemekten kaçınmak daha doğru olacaktır.

İmam Hüseyin (a) Kimdir?

Peygamberimizin hayatta kalan tek evladı olan Hz. Fatıma (a) ve Hz. Ali (a)’den dünyaya gelen torunudur. Ancak İmam Hüseyin’in (a) asıl fazileti Peygamberimizin torunu olmasından değildir. Peygamberimiz, İmam Hüseyin’in cennet gençlerinin efendisi, Müslümanların hidayet meş’alesi ve seçilmiş yüce bir şahsiyet olduğunu defalarca vurgulamıştır.

Kerbela’da Ne Oldu?

Peygamberimizin ümmetinden olduğunu iddia eden Müslümanlar, kendi peygamberlerinin bütün erkek torunlarını, İmam Hüseyin de dahil olmak üzere katliam edip, O yüce peygambere ait olan aile fertlerini, yani çocukları, kızları ve kadınları da esir ettiler. Bu yönüyle Kerbela olayı ne İslam tarihi ne de insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir olaydır.

1400 yıl öncesi için ağlamanın anlamı ne?

Meselenin zamanla bir alakası yoktur. Maksat sırf tarihi bir olayı canlandırmak değildir. Asıl maksat tarihte yaşanmış çok istisna bir olayı anarak o olaya müdahil olan örnek insanların söz ve tavırlarından örnek almaktır.

Mesele tarihi bir olay meselesi değil, insani değerler ve İslam’ın yaşatılması meselesidir. Kerbela olayı tarihte benzeri rastlanmayacak kadar zengin bir ibretler albümüdür. Bu konuda bize hak verebilmek için Kerbela olayını ve toplumsal-tarihi tesirini incelemeniz gerekmektedir.

Bu sorunun cevabı etraflı düşünen bir insan için: “Her gün Aşura her yer Kerbela” cümlesinde çok güzel bir şekilde özetlenmiştir.

Niçin kendinizi kanlara buluyorsunuz?

Kendini kana bulamak Ehlibeyt mektebinin öz kaynaklarında yoktur. Bilakis çoğu veya bütün âlimlerimiz bu işi haram bilmekteler. Bu işi yapan kitlelerin çoğunluğu Ehlibeyt mektebinin asıl gerçeklerinden habersiz insanlardır. Onların yaptığı örf ve geleneklerden kaynaklanmaktadır.

Niçin kendinizi dövüyorsunuz?

Ehlibeyt kaynaklarında kendini dövmek diye bir şey yoktur. Ehlibeyt imamları (a.s.) da böyle bir iş yapmamışlardır. Ancak sineye vurmak bir yas çeşididir ve dinen de sakıncası yoktur. Bu iş kendini dövmek ve nefse eziyet aşamasına varmamalıdır ve genellikle de varmıyor.

Dini metinlerimizde üzerinde durulan İmam Hüseyin’in (a.s.) anılması ve o şehitler efendisi için ağlamaktır. Sineye vurmak anma törenlerine özel bir canlılık veriyor ve insanların çok az bir acıyla büyük acıları anlamaya çalışmasına yardımcı oluyor.

Kerbela’yı anmanın ne faydası var?

Kerbela’yı anmak hakkı, hakikati anmaktır. İslam’ın bekası için fedakârlık yapmayı öğrenmektir. Kerbela zulmün karşısında eğilmemeyi, oklar önünde olsa dahi namazı ayakta tutmayı, kardeşliği, Allah sevgisini, Kuran’a bağlılığı, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayı öğretmek içindir. Eğer Kerbela’yı anmak bunları hedeflemeksizin yapılırsa fazla bir anlam ifade etmez.

Kerbela olayı nasıl anılmalıdır?

Esas olan Kerbela olayını anmaktır. Anmanın şekli kültür ve geleneklere göre, imkanlara göre değişebilir. Bir Müslüman olarak bizden istenen bu büyük faciayı anmaktır.

Şekli konusunda rivayetlerde en belirgin olan unsur ağlamaktır. İmamlarımızın döneminde İmam Hüseyin için düzenlenen meclislerde şiir okuyan şairler vardı. Örneğin Di’bil Hazai bu şairler arasında çok meşhur olan bir şairdir ve İmam Rıza’nın (a.s.) huzurunda şiir okumuş, halkı ve İmam’ı ağlatmıştır.

Günümüzde Kerbela olayı daha çok, mersiyeler eşliğinde yas ve ağlama merasimleri düzenlenerek, sinezeni/zencirzeni grupları oluşturularak, “şebih” (Kerbela olayını canlandırmaya dayalı amatör bir tiyatro çeşidi) gösterileri ile canlandırılarak veya İstanbul Halkalı’da yapıldığı gibi profesyonel tiyatro gösterileri düzenlenerek anılmaktadır.

Aşura törenleri Caferi/Alevilere mi mahsustur?

Gerçi bize göre İmam Hüseyin’i anmak (bu konudaki Şii ve Sünni kaynaklarında gelen hadisleri dikkate alarak) bütün Müslümanların görevidir ve Kerbela olayını Şii/Alevi yazar ve edebiyatçılar kadar Sünni yazar, edebiyatçı ve tarihçiler de ele almışlardır, ancak pratikte Kerbela olayını daha çok Ehlibeyt mezhebine mensup toplumlar anmaktalar. Tabi birçok ülkede (Hindistan ve Lübnan ve Türkiye’mizde görüldüğü gibi) Ehli Sünnet kardeşler de bu anma merasimlerine katılmaktalar.

Kerbela.net’in de aktif ziyaretçileri arasında Ehli Sünnet kardeşlerimizden olanlar çok fazladır.

İmam Hüseyin’i kimler şehit etti?

İmam Hüseyin’i ne Sünniler ne de Şiiler şehit etti. Bu sorunun cevabında verilen bu türden cevaplar genellikle maksatlı ve gerçekçilikten uzaktır.

İbn-i Ziyad’ın ordusunda Yezid’i Müslümanların halifesi olarak haklı ve İmam Hüseyin’i haksız bildiği için yani cahilliğinden dolayı gelen de vardı, Ehlibeyt’i sevdiği halde korku ve sair sebeplerden dolayı gelen de vardı.  Bunun dışında başka hedef ve amaçlar taşıyan çeşit çeşit kesimler de yok değildi. Ortak olan şey cehalet, korku ve Ehlibeyt’e vefasızlık idi. Ümmet bütünüyle İslami gerçeklerden uzaklaşmış ve yozlaştırılmış idi. Zaten bu kıyamın sebebi de ümmeti içine girdiği gaflet ve yozlaşmadan kurtarmak, ümmetin silkinerek kendine gelmesini sağlamaktı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu